Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsinfrastruktur

Vid Stockholms universitet finns en omfattande infrastruktur för forskning med avancerade forskningsmiljöer. Här berättar vi mer.

Foto: Jens Olof Lasthein
 

Forskningsinfrastruktur inom humanvetenskap

Här finns samlad information om den forskningsinfrastruktur som Humanvetenskapliga området ansvarar för. Resurserna är av mycket olika slag och det finns ingen skarp definition av vad som utgör en infrastruktur.

Presentationen följer fakultets- och institutionsstrukturen och kontaktuppgifter finns angivna för varje resurs.

Forskningsinfrastruktur vid Humanistiska fakulteten

Forskningsinfrastruktur vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Se filmer om våra forskningsmiljöer

 

Forskningsinfrastruktur inom naturvetenskap

Här har vi samlat information om den forskningsinfrastruktur som finns vid den naturvetenskapliga fakulteten. Anläggningarna är av mycket olika slag och det finns ingen skarp definition av vad som utgör en infrastruktur. Hör av dig till angiven kontaktperson om du vill nyttja en anläggning.

Forskningsinfrastruktur vid Naturvetenskapliga fakulteten

På denna sida