Faktatillit

Vad är #faktatillit?

Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet. Genom forskning och utbildning skapar och förmedlar Stockholms universitet kunskap i konstant dialog med omvärlden.

Faktatillit har alla som 

  • anser att meningsfull idédebatt bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • söker ny kunskap och nya insikter genom kritiskt tänkande
  • tillämpar samma källkritiska metoder på alla utsagor.
Bild på poddredaktionen för Bakom bokhyllan med text

"Hotet mot kunskap är ett hot mot hela vår existens"

I höstens premiäravsnitt av podden Bakom bokhyllan möter vi Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och nyligen invald som ledamot i Svenska akademien.

Förstoringsglas. Foto: Anton Lebedev Mostphotos

”Viktigt att aktivt söka felen i den egna hypotesen”

Vad kännetecknar den vetenskapliga metoden? Hur kan forskare främja en mer kunskapsvänlig attityd? Arne Jarrick, professor i historia, ger sin syn på vad det innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt.

Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen

”Observationer visar tydligt att jorden blir varmare”

Varför ska man tro på vad klimatforskare säger om den globala uppvärmningen? Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, ger svar på några vanliga frågor.

Bildning på en minut: Kunskapsmotstånd

Vad beror vårt motstånd mot kunskap på?

Det kan finnas olika psykologiska förklaringar till kunskapsmotstånd.

Åsa Wikforss

Det ogrundade tvivlet. Vetenskapsmotstånd i post-sanningens tid

Hur fungerar vetenskapsmotstånd? Vilken roll har forskare när det gäller att bemöta det? Professor Åsa Wikforss föreläser om vetenskapsmotstånd från ett filosofiskt och psykologiskt perspektiv.

Torun Lindholm och Åsa Wikforss

Går det att motverka kunskapsmotstånd?

Vilka psykologiska mekanismer ligger bakom att människor inte vill ta till sig kunskap? Går det att få dem att ändra sig?

Åsa Wikforss

150 sekunder om kunskapsresistens

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, förklarar vad kunskapsresistens innebär.

Ahmadreza Djalali, foto: Amnesty International

Friheten är inte densamma överallt, och det gäller forskarna också

Fritt samarbete över staters gränser är grundläggande för den akademiska friheten. Men vad händer när forskare reser till länder där en repressiv regim sätter gränser för vad man får tänka och skriva? Och vad händer om forskare skräms bort från samarbete med vissa länder?

Karin Bäckstrand

Forskarnas röst i regeringen – men vad tål ministrar att höra?

Från årsskiftet kommer en grupp meriterade forskare att granska Sveriges regeringars klimatpolitik. Men hur obekväma sanningar tål makthavare att höra från forskarhåll? Universitetsnytt har träffat Karin Bäckstrand som tar plats i det nya rådet, och John Hassler som ledde finanspolitiska rådet i tre år, för att prata om experternas roll i den politiska processen.

Panelsamtal

Vem tror inte på vetenskap?

Vetenskapsmotstånd är ett angeläget ämne för akademin. Ser vi experternas död, när all information ligger bara några klick bort, eller är behovet av vetenskaplig kunskap större än någonsin?

Vem litar inte på fakta om klimatet?

Vem litar inte på fakta om klimatet?

Kirsti Jylhä, forskare i psykologi vid Uppsala universitet, i samtal med Elsa Adrielsson Helin. Reportage till samtalsserien "Vems sanning?", avsnitt 2.

Varför ändrar man sig inte trots att man förstår att det behövs? Per Espen Stoknes, klimatpsykolog
Är vi verkligen mer faktaresistenta idag? Hur fast är vi egentligen i våra filterbubblor?