Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ali Mohamed försvarar sin avhandling i pedagogik

Disputation

Datum: torsdag 16 februari 2023

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40

Torsdag 16 februari 2023 kl. 13:00 försvarar Ali Mohamed sin avhandling i pedagogik. Disputationen är öppen för alla och kommer att hållas på svenska.

Ali Mohamed. Foto: Privat
Ali Mohamed. Foto: Morteza Eslahchi

Zoom-länk

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68892922284

 

Titel

Kollektiv identitetsformering i sociala medier. Interaktion i tre Facebookgrupper

Opponent 

Annika Lantz-Andersson, professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Betygsnämndsledamöter 

Jeanette Sjöberg, docent, Akademin för lärande, humaniora och
samhälle, Högskolan i Halmstad
Anne Kaun, professor, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns
högskola
Ali Reza Majlesi, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik,
Stockholms universitet

Handledare

Matilda Wiklund, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Ordförande

Anna-Lena Kempe, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Andra handledare

Gustav Lymer, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Avhandlingsbeskrivning

Syftet är att bidra med kunskap om hur kollektiv identitetsformering tar form inom grupper i sociala medier där samhällsfrågor diskuteras. Tre Facebookgrupper studeras. Tre typer av interaktion identifieras, präglade av: motstånd, medhåll respektive nyansering. Utifrån detta resultat presenteras tre kollektiva identiteter vilka tar form i interaktionen: Motståndsidentitet, Gemenskapsidentitet och Förhandlingsidentitet. Utifrån resultatet diskuteras: interaktion i sociala medier och kollektiv identitetsformering som lärande.

Länk till avhandlingen i fulltext i DiVA