Stockholms universitet

Alltid tillgänglig, aldrig ledig?

Med smarta telefoner och ständig uppkoppling rör vi oss från ”9 till 5” mot ”tillgänglig 24/7”. Det finns en risk att IT-utvecklingen rubbar balansen mellan jobb och privatliv, visar en ny avhandling.

En hand som håller i en mobiltelefon.
Foto: Andrej Lisakov/Unsplash.

Sulakshana De Alwis har studerat både anställda och chefer för att förstå hur utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi påverkar våra liv. Han har fokuserat på sitt hemland Sri Lanka.

– Mobiltelefonerna har gjort oss superuppkopplade. I dag är vi tillgängliga när som helst, var som helst, och för vem som helst. Det har förändrat hur vi jobbar. Det är inte ovanligt att få telefonsamtal, meddelanden och mejl från chefer, kollegor och kunder – även efter arbetstidens slut, konstaterar Sulakshana De Alwis.

Om vi svarar på allt riskerar vi att bli stressade. Men om vi inte svarar finns en risk att vi ses som oengagerade i jobbet.

Porträttbild på Sulakshana De Alwis, DSV vid Stockholms universitet.
Sulakshana De Alwis. Foto: Åse Karlén.

Kvinnor är en särskilt utsatt grupp i länder som Sri Lanka där traditionella könsroller lever kvar, menar De Alwis. De riskerar att hamna i kläm mellan yrkeslivet och privatlivet där de förväntas ta stort ansvar för hemmet.

Han ser ledarskapet som en nyckelfaktor för att minska problemen. Hur chefen agerar kring arbete utanför den ordinarie arbetstiden påverkar kulturen på arbetsplatsen.

– Organisationer bör ta fram policyer för hur de anställda förväntas jobba, säger Sulakshana De Alwis som disputerade 6 oktober 2023, på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet.

A longer version of this article is available in English

 

Mer om avhandlingen

Sulakshana De Alwis doktorsavhandling har titeln ”Technology-Assisted Supplemental Work in Sri Lanka: The Role of Information Communication Technologies in Work-life Boundaries and Work-life Conflict”.

Avhandlingen kan laddas ner från Diva


Docent Patrik Hernwall, DSV, var handledare och professor Arosha Adikaram, University of Colombo, Sri Lanka, var biträdande handledare. Opponent vid disputationen var professor Lotta Dellve, Göteborgs universitet.
 

Kontakta Sulakshana De Alwis

Mer information om DSVs forskning och utbildning

Text: Åse Karlén