Utbildning på forskarnivå är fyra år

Som forskarstudent (doktorand) på en institution tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Utbildning på forskarnivå är fyra år och leder till en doktorsexamen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete. Avhandlingen ska utgöra minst hälften av respektive examens omfattning. 

Att forska kräver mycket, och även om du får handledning och viss vägledning av institutionen, är du som doktorand ytterst alltid själv ansvarig för dina studier och ditt arbete.

Tips och råd på Studera.nu

Avsnittet om forskarutbildning innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarstudierna. Den innehåller också en mängd praktiska tips och råd.

Tillträde till utbildning på forskarnivå

Information om tillträde till forskarnivå respektive övergångsregler för dig som påbörjade din forskarutbildning före 1 juli 2007 finns på Universitets- och högskolerådet webbplats.