Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
Foto på lagerkransar och examensbevishållare. Orasis foto/MÅ

Forska till en doktorsexamen

Som forskarstudent eller doktorand tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt till världen och du får en forskningsetisk medvetenhet. Du vidareutvecklar din förmåga att tänka kritiskt och analytiskt och att lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval. Under minst fyra år fördjupar du dig i ett ämne och avslutar arbetet med en doktorsavhandling.

Kontakt

Disputationer
Boka tid för disputation
disputationer@su.se

Doktorandplatser
Lediga doktorandplatser vid SU
Webb: doktorandplatser

Elektronisk spikning
Frågor kring ISBN, omslag, spikblad och inlaga
avhandlingssupport.sub@su.se

Grafisk profil
Frågor om universitetets visuella identitet, kontakta Kommunikationsenheten
visuellidentitet@su.se

Promotionshögtid
Frågor kring doktorspromotion
doktorspromotion@su.se

Stipendier
stipendier@su.se