Att förstå proteiner och vatten med hjälp av fysik

Anita Girelli är en ny stipendiat för 2024 i Marie Skłodowska-Curie Actions-programmet från Europeiska kommissionen. Anita kommer ursprungligen från Verona i Italien och kom till Fysikum 2022 för att påbörja sin första postdoc hos Foivos Perakis. Vägen från Italien till Sverige var inte alltid spikrak. För det första tog det lite tid för Anita att bli förälskad i fysiken. - Jag har alltid gillat matematik, men vid min första kontakt med fysik tyckte jag att det var konstigt och tråkigt.

Anita Girelli, Postdok och medlem i SDAQS, Kemisk fysik, Fysikum
Anita Girelli, Postdok och medlem i SDAQS, Kemisk fysik, Fysikum. Foto: Gunilla Häggström

Detta förändrades under hennes studier vid universitetet i Trento (Italien), där hennes passion för fysik började växa. Efter sin kandidatexamen gick hon med i ett masterprogram med dubbla examina som omfattade universiteten i Trento och Tübingen (Tyskland). Därefter tog hon en doktorsexamen i fysik vid universitetet i Tübingen. Under den här tiden träffade hon Foivos Perakis för första gången i ett samarbete kring ett experiment om proteindynamik vid European Free Electron Laser i Hamburg (Tyskland).

 

Samarbete med Foivos var vägen till forskning i Sverige

Under sin doktorandtid deltog Anita i ett stort samarbete om proteindynamik där även Foivos Perakis ingick. De två arbetade tillsammans under experiment i Hamburg.
— Foivos grupp organiserade det projekt som jag var provansvarig för och tillsammans mätte vi diffusionen av antikroppar i högkoncentrerad lösning. Det var verkligen spännande! Sedan 2022 ingår jag i Foivos forskargrupp 'Structural dynamics of aqueous solutions (SDAQS)' Det är fantastiskt att arbeta med honom, han ger mig mycket struktur, men han är också alltid redo att lyssna på och diskutera nya idéer, så jag har verkligen frihet att driva mina egna forskningsidéer.

 

Postdoc-stipendiet från MSCA finansierar forskning om dolda strukturer i proteinkristallisering

År 2023 ansökte Anita Girelli om ett postdoc-stipendium från Marie Skłodowska-Curie Actions (Europeiska kommissionen), som hon erhöll 2024. Ansökningsprocessen var ganska lång. De fick in 8 039 ansökningar, varav 7 181 var för det europeiska stipendiet. Specifikt för fysik var det 808 ansökningar i tävlingen om finansiering.
— Under två år kommer jag att forska om ferritins diffusion och hur det påverkar proteinkristalliseringsprocessen. Målet med projektet är att få en bättre förståelse för hur proteinkristallisering går till och vilken roll vatten har i detta. Denna kunskap kan sedan användas av till exempel kristallografer för att producera kristaller för att få 3D-bilder av proteinerna.
Anita planerar att göra en vetenskaplig karriär inom akademin och kan tänka sig att stanna i Stockholm även efter att stipendiet är slut. 

— Jag kommer att stanna kvar inom forskningen och arbeta med andra projekt efteråt. Jag trivs verkligen bra i Foivos forskargrupp på Fysikums kemiavdelning och jag och min fru trivs mycket bra i Stockholm.

 

Anitas rekommendationer till fysikstudenter

— Forskning är väldigt roligt men också väldigt ansträngande. Jag tycker att det är värt det! Jag gillar att arbeta i tvärvetenskapliga team där man kan lära av varandra och jag har hittat min passion med proteiner och biologins fysik. Jag tror att det är det som är det viktiga: att hitta sin passion och sätt att utöva den.

 

Mer information om fysik

Kurser och program i fysik vid Fysikum, Stockholms universitet
Resolving molecular diffusion and aggregation of antibody proteins with megahertz X-ray free-electron laser pulses, Nature
Uncovering hidden structures in protein crystallization with coherent X-rays, European Commission
MSCA Postdoctoral Fellowships 2023