Basårsdagen innehöll intressanta föredrag och experiment

Studenterna fick möjlighet att träffa varandra och att ta del av smakprov från programmen de kan söka efter utbildningen. Naturvetenskapligt basår anordnas av Fysikum, Matematiska institutionen, Institutionen för biologisk grundutbildning samt Institutionen för material- och miljökemi.

Basårsdagen skedde den 9 mars på AlbaNova universitetscentrum då ett trettiotal studenter fick känna på föreläsningar och experiment från programmen i fysik, matematik, biologi och kemi. Dagen var indelad i två pass.

Daniel Ahlberg, lektor på avdelningen matematisk statistik, gav en populärvetenskaplig föreläsning om Markovkedjor. De kan användas för att studera hur lång tid det tar för mutationer att uppstå i gener, för partiklar i vätskor att blandas ihop samt hur man effektivast blandar en kortlek.
Hur många gånger behöver man blanda en kortlek? På matematisk väg kommer jag att analysera vad som händer då man blandar en kortlek med de två vanligaste metoderna  — överhandsblandningen och blädderblandningen.
Till mångas förvåning behöver man upprepa överhandstekniken fler än tusen gånger för att nå samma mått av blandning som en handfull upprepningar med blädderblandningen.

Lars Eriksson från Institutionen för material- och miljökemi visade kemiska demonstrationer.
– Ett enkelt batteri kan byggas av två plåtar och en skiva inlagd ingefära. Genom seriekoppling av flera batterier kan man få en LED-lampa att lysa.

Anki Östlund Farrants, professor på institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut berättade om malariaforskning och molekylära mekanismer inom metabolism och immunologi.
På utbildningen förklarar jag hur celler och organismer fungerar och driver labbarbete kopplat till teori. En folkgrupp i Afrika blir mindre sjuka av malaria än andra. De har mer antikroppar, fler T-celler och större mjälte.

Ellen Riefel och Filippo Schiavo visade fysikaliska experiment och representerade Fysikum på Basårsdagen på AlbaNova.
Vi utstrålar värme som ger infraröd strålning. Med en sådan kamera kan man visa hur hög värmen är med färger.
FysikShow visade också hur statisk elektricitet fungerar och synliga ljudvågor via eldslågor ur ett rör. Musikens volym och rytm påverkade eldslågorna - ljudvågorna.

Alexandra Lundholm, studieadministratör Naturvetenskapliga basåretAlexandra Lundholm är studieadministratör för Basåret.

– Med basårsdagen vill vi ge studenterna smakprov på våra ämnen på ett intressant och spännande sätt inför höstens ansökningar till kandidatprogrammen. Vi vill med detta också erbjuda ett tillfälle för studenterna att träffa varandra och oss under roliga former, i och med att Basåret ges på distans. Studenterna får nästan all sin undervisning genom lärplattformen och digitala möten - det är bara vid vissa laborationer och tentamina som studenterna kommer till Campus och träffas annars. Så det är roligt att träffas och få ett ansikte på studenterna, säger Alexandra Lundholm som är studieadministratör för Basåret.

 

Mer information

Naturvetenskapligt basår och ansökan

Kontakta studieadministratör Alexandra Lundholm