David Marsh är vice föreståndare för EuCAPT

EuCAPT är ett europeiskt konsortium för astropartikelteori. Målet är att föra samman europeiska forskare inom teoretisk astropartikelfysik och kosmologi. I början av februari tillträdde David Marsh som vice föreståndare för konsortiet. På Fysikum är han forskare i astropartikelfysik och lärare i kursen Kvantfenomen och strålningsfysik.

David Marsh, assistant professor, Fysikum
David Marsh, Assistant Professor, Fysikum. Photo: Gunilla Häggström

EuCAPT (European Consortium for Astroparticle Theory) bildades 2019 och har på kort tid vuxit till att omfatta 1700 forskare spridda över 126 institutioner i Europa. Målet är att öka utbytet mellan forskare, koordinera vetenskapliga aktiviteter, hjälpa forskare finna medel och skapa en öppen och attraktiv miljö för unga forskare.

— Astropartikelfysik och kosmologi är fält där det hänt otroligt mycket de senaste åren. Men flera av de största problemen inom fundamental fysik, såsom vad den mörka materian består av och hur den mörka energin kan förklaras, återstår att lösa. EuCAPTs snabba tillväxt är en indikation på att det finns en enorm vilja för ökade interaktioner över geografiska och forsknings-disciplinära gränser, säger David Marsh.

— Vi ordnar varje år ett symposium på CERN som drar samman forskare från hela fältet. Under pandemin hölls symposierna online, och då deltog mellan 500 och 900 forskare från hela världen. Förra året deltog runt 300 personer på plats.

EuCAPT organiserar också mindre, tematiska workshops, och håller en kollokviumserie online.

—Vårt utbytesprogram är väldigt populära. Inom dem kan forskare kan söka medel för att besöka en annan medlemsorganisation eller för att sammanstråla med andra forskare på CERN, till exempel för att slutföra ett gemensamt projekt.

—Sedan 2019 har jag ingått i styrelsen och lett en grupp som utvecklat EuCAPTs webbplats. Bland annat har vi startat en Youtube kanal där vi intervjuar forskare i fältet om deras drivkrafter, livet inom akademin, och vad de gör när de inte forskar. Syftet är att stimulera sammanhållningen och identiteten inom fältet.

I februari överlämnade EuCAPTs första föreståndare, Gianfranco Bertone från Amsterdams Universitet, ledarskapet av organisationen till den nya föreståndaren, Silvia Pascoli från Universitet i Bologna. David Marsh utsågs samtidigt till vice föreståndare.  

— Det är otroligt roligt och hedrande att ta den här rollen. EuCAPT har en enorm potential, och vi kommer arbeta hårt för att organisationen ska fortsätta att utvecklas och för att förbättra förutsättningarna för forskare i fältet.

Som en ny typ av aktivitet kommer EuCAPT börja anordna online-möten när spännande nya upptäckter i fältet gjorts.

— Det finns tillfällen då det känns som vi alla vänder oss mot varandra för att diskutera nya rön eller upptäckter. Det kan vara experimentella eller observationella resultat, eller teoretiska genombrott. Att då snabbt kunna ordna en liten workshop online kring ämnet där kollegor som tänkt mer på saken kan förklara sina synsätt kan vara mycket värt.

— Förutom detta arbetar vi med att på sikt skapa ett nytt prestigefullt program med fellows-postdoktorer. Vi tittar också på sociala aspekter såsom arbetsförhållanden för forskarna, och vilka faktorer som får forskare att stanna kvar i fältet alternativt lämna det. Det kan finnas faktorer som är speciellt avgörande för underrepresenterade grupper av forskare, såsom kvinnor, och det är viktigt att det finns en förståelse av det, säger David Marsh.

David Marsh gick sin grundutbildning vid Uppsala Universitet och doktorerade 2012 i teoretisk fysik vid Cornell Universitet. Han gjorde sedan en postdoc vid Universitet i Oxford under tre år då han arbetade med strängkosmologi och så kallade axioner. Mörk materia utgör cirka 85 % av all massa i universum. Det är okänt vad den mörka materien består av men en hypotes är axioner.

Efter Oxford arbetade han vid Universitet i Cambridge i fyra år som ”Stephen Hawking Advanced Fellow”, vilket är en slags senior postdok. Sedan 2019 är han anställd på Fysikum och ingår i avdelningen för Kosmologi, Partikel-astrofysik och Strängar (CoPS), samt i Oskar Klein Centre (OKC).

 

Mer information

David Marsh, biträdande lektor, Fysikum

EuCAPT

Kursen Kvantfenomen och strålningsfysik, 7,5 hp

Börja forska på Fysikum

Utbilda dig i fysik på Fysikum