Stockholms universitet

Forskningsprojekt Axioner i astrofysik och kosmologi

Finns axioner, och om så ä fallet, hur upptäcker vi dem?

Axioner och axionlika partiklar tillhör de mest väl-motiverade tilläggen till partikelfysikens Standard Modell, och kan också utgöra den mörka materien. Extrema astrofyskaliska miljöer, såsom supernovor, neutronstjärnor eller vidsträckta, magnetiserade galaxkluster kan bära dolda tecken på axioners existens. Att upptäcka eller utesluta sådana signaler är för närvarande ett viktigt mål för fundamental fysik och kosmologi. Det här projektet syftar till att bestämma de teoretiska signalerna från axioner is astrofysiska och kosmiska miljöer, och sedan söka efter dessa i observationell data.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Medlemmar

Publikationer

Nyheter