Stockholms universitet

Forskargrupp Kosmologi

Kosmologiska observationer och instrumentering vid institutionen omfattar supernovor, den kosmiska mikrovågsbakgrunden och stora kartläggningar av galaxer.

Kosmologiska observationer och instrumentering vid institutionen omfattar supernovor, den kosmiska mikrovågsbakgrunden och stora kartläggningar av galaxer. Teoretiskt arbete vid institutionen omfattar utveckling av fenomenologiska aspekter av kosmologiska teorier och efterföljande observationstester. Mätningar som begränsar den grundläggande fysiken är av särskilt intresse för medlemmarna i kosmologigruppen.

Vi samarbetar med Oskar Klein Centre.

Gruppmedlemmar

Forskningsprojekt

Nyheter