David Stuhrmann: Delta i korta föredrag eller presentationer

När jag började studera fysik visste jag namnen på de stora ämnena inom fysiken som kvantmekanik och allmän relativitetsteori. När jag fortsatte med föreläsningar och terminer kände jag att mina kunskaper inom dessa grundläggande och breda områden ökade. Men när tiden för avhandlingsprojektet kom allt närmare märkte jag att forskning sker om så många mindre ämnen och varianter än vad jag mötte i mina dagliga föreläsningar. Ofta dök en fråga upp i mitt huvud om hur jag skulle kunna lära mig mer om dessa olika forskningsämnen som finns idag.

David Stuhrmann berättar mer på Fysikums Facebook