Doktoranden Tomas Palmqvist, MSF, medverkar i Naturvetarpodden

Tänk dig att en kärnkraftsolycka skulle hända i Sverige eller att kärnvapen skulle användas i vårt närområde. Då gäller det att veta hur man ska agera för att minska skadorna av den joniserande strålningen. Hur skadan ska behandlas beror på hur mycket av cellernas dna som har gått sönder. Lyssna på myndigheterna och följ instruktionerna, är sjukhusfysikern Tomas Palmqvists råd. Man skyddar sig bäst genom att hålla distans från strålkällan och utsätta sig för så lite strålning som möjligt. Betonghus skyddar bättre än trähus och stäng alla ventiler om det värsta skulle hända.

Tomas Palmqvist, sjukshusfysiker
Tomas Palmqvist, sjukshusfysiker. Naturvetarpodden.

Lyssna på Naturvetarpodden!