Emil J Bergholtz tilldelas Göran Gustafssonpriset

Emil J. Bergholtz, började studera på Fysikum 1999 på forskargrenen vilket gjorde att han fick snabb kontakt med forskning och forskare. Han är numera professor och en av fem forskare som tilldelas Göran Gustafssonprisen av Kungliga Vetenskapsakademien.

Emil J Bergholtz. Foto: Markus Marcetic

Emil Johansson Bergholtz är också en Wallenberg Academy Fellow och har lagt grunden till ett helt nytt forskningsfält inom teoretisk fysik. Han intresserar sig för kvantmaterial och topologiska system och en av de första tillämpningarna kan bli en sensor för mörk materia.

- Jag började studera på Fysikum 1999 med den första årgången av forskargrenen (som då kallade intensivgrenen). Det gjorde att jag fick snabb kontakt med forskning och forskare vilket jag tror var helt avgörande för att få upp mitt intresse och min motivation. Lika viktigt var också att vi blev en lite grupp av högt motiverade studenter som studerade tillsammans. Om man vill bli forskare är forskargrenen ett väldigt svårslaget alternativ, åtminstone var det så för min del.

Just nu tittar hans forskargrupp bland annat på vad deras tidigare upptäckter om öppna topologiska system kan användas det till. Det skulle till exempel kunna vara sensorer som kan detektera mycket svaga signaler i rymden.

- I min nuvarande forskning tycker jag om att lära mig nya ämnen och försöker kombinera inspiration och kunskap från olika håll, tex att ta idéer från matematik eller högenergifysik applicerade i material, eller att utvidga idéer om topologi som avvänds för att förstå kvantmekaniska material för att finna nya fenomen i optiska och mekaniska system. Att jag var utomlands i åtta år, först som postdoc vid Max Planck institutet i Dresden och senare som ledare av en egen forskningsgrupp vid fria universitetet i Berlin har också varit väldigt viktigt för mig. Just att ha lång erfarenhet från dessa väldigt olika forskningsmiljöer har varit en förutsättning för att göra den typ av mer gränsöverskridande forskning jag gör nu.
 

Mer information

Kontakta Emil J Bergholtz

Göran Gustafssonprisen

Sök till Fysikums utbildningar