Från stjärnor i Himalaya till neutriner i Antarktis is

Kunal Deoskar är doktorand vid Fysikum. Han kommer från Nagpur i delstaten Maharashtra i centrala Indien. När han växte upp fascinerades han av astronomi under vandringar med sina föräldrar i Himalaya. Det ledde till studier i fysik i Indien och 2017 kom han till Fysikum. Han försvarade nyligen sin doktorsavhandling om sökandet efter neutriner från gammastrålningsutbrott med hjälp av IceCube-projektets neutrinobservatorium i Antarktis.

Kunal Deoskar
Kunal Deoskar Doktorand vid Fysikum

Han kommer från staden Nagpur i delstaten Maharashtra i centrala Indien. Efter att ha avslutat gymnasiet 2012 studerade han vid Indian Institute of Technology Kharagpur, där han avslutade en femårig integrerad masterutbildning i fysik. I oktober 2017 kom han till Fysikum för att doktorera i IceCube-projektet.

Fascinationen för stjärnorna väckte intresset för fysik

Jag blev intresserad av fysik främst genom min fascination för astronomi. Mina föräldrar är professionella bergsklättrare och som barn brukade jag följa med dem på vandringar varje sommar i Himalaya. Under dessa vandringar brukade vi titta på stjärnor på nätterna för att hitta de olika konstellationerna på natthimlen. Jag minns att jag blev djupt fascinerad av natthimlens oändlighet, vilket väckte mitt intresse för att veta mer om detta område.

Thesis Search for Neutrinos from Gamma-ray Bursts using the IceCube Neutrino Observatory
Omslagsbild till Kunal Deoskars avhandling: Search for Neutrinos from Gamma-ray Bursts using the IceCube Neutrino Observatory

Sökning efter neutriner från gammastrålningsutbrott med hjälp av IceCube-projektets neutrinobservatorium

Nyligen försvarade Kunal sin avhandling. Han har också gjort ett grafiskt konstverk som förklarar forskningen "My Thesis in Pictures".
Jag arbetar för närvarande på en serie serier som heter "Science in Pictures" och som är avsedd att förmedla glädjen med forskning till människor som är entusiastiska över att lära sig mer om den, men som känner sig begränsade på grund av sin utbildningsbakgrund. I den första serien i serien förklarar jag min forskning och den analys som jag gjorde under min doktorandtid.
Framtidsplaner omfattar datavetenskap och vetenskapliga serier.

Jag kommer att börja arbeta som Data Scientist i en startup som heter OMATEQ i Stockholm i mars nästa år. Jag är också mycket intresserad av vetenskapskommunikation så jag kommer att arbeta med att skapa fler vetenskapsserier vid sidan av mitt primära jobb.

Kunals råd till nya studenter

Till nya doktorander skulle mitt råd vara att hålla fast vid den romantik för fysik som fick dig att göra en doktorsexamen från början! Behandla forskarutbildningen som en erfarenhet i sig själv, i stället för som en språngbräda till någon karriär. Du vet aldrig vart din väg kan leda dig, och det finns många spännande karriärvägar där du kan använda de färdigheter som du kommer att lära dig under de kommande 4-5 åren!

Mer information

Försvar av doktorsavhandlingen: Sökning efter neutriner från gammastrålningsutbrott med hjälp av IceCube-projektets neutrinobservatorium (på engelska)

Min avhandling i bilder av Kunal Deoskar (på engelska)

Kurser och program i fysik vid Fysikum

Kontakta Kunal Deoskar

Mail: kunal.deoskar@fysik.su.se
Instagram: @kunal_deoskar
Twitter: @KDeoskar