Franks nyfikenhet har resulterat i Nobelpriset och flera fruktbara samarbeten

Professor Frank Wilczek var intresserad av matematik och stora tal redan som barn. Hans pappa var eltekniker som lagade radio- och tv-apparater när de var trasiga. Frank blev inspirerad och gillade att plocka isär och sätta ihop saker för att se hur de fungerade. Detta var början på en fantastisk karriär inom fysik. År 2004 fick Wilczek den högsta utmärkelsen inom vetenskapen - Nobelpriset i fysik - för sin upptäckt av asymptotisk frihet och utvecklingen av teorin för kvantkromodynamik (QCD). Sedan 2016 har han arbetat vid Fysikum.

Frank Wilzcek, Nobelpristagare och professor på Fysikum. Foto: Gunilla Häggström
Frank Wilczek, Nobelpristagare och professor på Fysikum. Foto: Gunilla Häggström

Wilczek erhöll en Kandidatexamen i naturvetenskap vid University of Chicago 1970 och en Filosofie doktor i fysik vid Princeton University 1974.

 

Njuter av delar av året i Sverige

Frank och hans fru Betsy Devine kom till Stockholm 2008.
— Jag är född i New York City och nu bor vi i Concord, Massachussets. Vi älskar att vara här i Stockholm en del av året. Min fru har varit intendent på Nobelmuseet och jag fick ett bidrag från Vetenskapsrådet som gjorde det möjligt för oss att vara här en del av året sedan dess. Jag arbetar på Fysikum och även på Nordita. Min grupp utforskar flera gränsområden inom kvantteorin där nya eller hittills icke tillämpbara teoretiska koncept kommer i kontakt med experimentalfysikernas ökande förmåga att utforska och kontrollera kvantvärlden. Våra särskilda fokusområden omfattar (strategier för) att upptäcka axioner, manipulera anyoner, karakterisera tidskristaller, skulptera långväga krafter och få tillgång till känslig kvantinformation.

 

1973 och 2004 var bra år

1973 utarbetade Frank Wilczek, David Gross och David Politzer en teori som postulerade att när kvarkar kommer riktigt nära varandra så avtar attraktionen och de beter sig som fria partiklar. Detta kallas asymptotisk frihet och motiveringen till Nobelpriset var "för upptäckten av asymptotisk frihet i teorin om den starka växelverkan".

— Jag träffade min fru Betsy Devine på Princeton och vi har två döttrar. År 2023 firar vi 50 års äktenskap den 3 juli. Det är också 50 år sedan jag och mina kollegor kom på den teori som senare belönades med Nobelpriset. 1973 var ett bra år, liksom 2004. Men nutiden är också spännande. Jag funderar på att använda tidsomvändningssymmetri som ett sätt att tänka inom biologiska processer.

 

Templetonpriset och flera populära böcker

Förra året tilldelades Frank Templeton-priset med motiveringen att han använt sin exceptionellt rika vetenskapliga fantasi för att avslöja tidigare dolda verkligheter. Templetonpriset, som uppgår till mer än 1,3 miljoner dollar, är en av världens största årliga individuella utmärkelser.
— Vi är mycket glada över att Frank, med sitt extraordinära djup och sin bredd av kunskap, bidrar till fysikforskningssamhället, säger Jan Conrad, prefekt på Fysikum vid Stockholms universitet. Templetonpriset uppmärksammar inte bara prestationer inom fysik, utan mer allmänt bidrag till de djupaste frågorna om universum och deras relation till mänskligheten. Det är verkligen en exklusiv grupp som Frank nu ansluter sig till.

Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker, bland annat A Beautiful Question (2015) och The Lightness of Being (2008). I sin senaste bok, Fundamentals (2021), presenterar Wilczek en uppsättning av tio samlade insikter från fysiken som harmoniserats med konstnärliga och filosofiska källor för att belysa egenskaper hos den fysiska verkligheten. Som kolumnist för Wall Street Journal reflekterar han över vetenskapliga ämnen för en bred läsekrets.

— Utöver fysik gillar jag att jonglera, spela piano och jag håller på att lära mig svenska. Nästa år kanske vi kan ha en intervju på svenska.

 

Franks rekommendationer till fysikstudenter

Frank Wilczek tog initiativet till Quantum Connections Summer School för cirka 5 år sedan. Det är ett stort evenemang som arrangeras i Stockholm i juni varje år och riktar sig till doktorander och postdoktorer, både inom teori och experiment, inom alla aspekter av kvantmekanikens gränsområden.

— Mina rekommendationer till studenterna är att de bör utforska mycket och hitta förebilder för inspiration. Det är nödvändigt att skaffa sig grundläggande kunskaper i algebra och matematik, och det är också bra att ha en bred kunskap om kemi, elektronik och biologi. Man lär sig också mycket genom att delta i kollokvier, gruppmöten och naturligtvis sommarskolan.

 

Mer information

Frank Wilczek - Nobelpriset 2004

Frank Wilczek tilldelas Templetonpriset

Bidrag för rekrytering av Nobelpristagare i fysik till Stockholms universitet (engelska)

Quantum Frontiers - Frank Wilczeks forskargrupp

Quantum Connections - sommarskola

Frank Wilczek - Stockholms Universitet

Frank Wilczek - webbplats