Fysikdagarna 2023: Engagerade föreläsare och aktiva gymnasielärare

Svenska Fysikersamfundets nationella konferens, Fysikdagarna, hölls i Stockholm den 14-16 juni 2023 med föreläsningar, postersessioner och labbesök i huvudbyggnaden i AlbaNova universitetscentrum. Fysikdagarna 2023 arrangerades av Svenska Fysikersamfundet tillsammans med Stockholms universitet och KTH. "Vi ser fram emot att lära oss mer om platsen för nästa version av Fysikdagarna som hålls om två år", säger organisationskommittén.

Halo in Stockholm

Fysikdagarna 2023 organiserades av Svenska Fysikersamfundet tillsammans med Stockholms universitet och KTH. Det möjliggjordes genom generöst stöd från institutionerna för tillämpad fysik och fysik, KTH, och Fysikum, Stockholms universitet. Vi är också tacksamma för att konferensen fick ekonomiskt stöd av Kungliga Vetenskapsakademien genom dess Nobelinstitut för fysik.

Organisationskommittén bestod av Chad Finley, Kerstin Jon-And, Emely Kjellsson Lindblom, Josefin Larsson, Linda Megner, Michael Odelius, Henning Zettergren, Barbro Åsman.

 

Engagerade presentatörer och tvåhundra deltagare

Det var tvåhundra registrerade deltagare, 20 posterpresentationer, 8 föreläsare och 6 organisationer i utställningen.

Svenska Fysikersamfundet organiserade fyra sektioner med separata parallella sessioner och utbildningssektionen hade workshops på Vetenskapens Hus, spännande föreläsningar och utflykter till Ytterby gruva och Nobel Prize Museum.

 

Organisationskommittén var mycket nöjd med evenemanget

För att kort sammanfatta evenemanget är vi mycket glada över de aktiva bidragen från deltagarna och att många gymnasielärare hittade tid att delta trots en hektisk period i skolorna i juni.
Kvaliteten på presentationerna var i allmänhet utmärkt, och balansen i ämnen och nivå på plenarföreläsningarna mottogs väl, liksom de workshops som anordnades av Vetenskapens hus och Nobel Prize Museum.

Vi ser fram emot att få veta mer om platsen för nästa version av Fysikdagarna som hålls om två år.

 

Mer information

Allt om Fysikdagarna 2023

Programmet

Svenska Fysikersamfundet

Institutionen för tillämpad fysik, KTH

Fysikum, Stockholms universitet
 
Kungliga svenska vetenskapsakademien