Fysikum har fått projektbidrag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2022. Vetenskapsrådets totala bidragsbelopp för 2022-2026 är mer än 1,2 miljarder kronor till naturvetenskapliga projekt. Projektbidrag som godkänts från Fysikum inkluderar bidrag från Vladimir Krasnov, Henning Schmidt, Sara Strandberg, Markus Kowalewski, Chistophe Clement, Chad Finley.

 


Följande projekt fick bidrag.

  • Henning Schmidt: projekt Experimentella studier av ömsesidig neutralisering för atomära och små molekylära joner.
  • Vladimir Krasnov: Utveckling av supraledande komponenter för databehandling i minnet.
  • Sara Strandberg: Studier av universums grundtillstånd med par av Higgsbosoner.
  • Chad Finley: Astrofysiska neutriner med IceCube: djup inlärning i djup is.
  • Christophe Clement: Higgs-partiklar, baryogenes och gravitationsvågor
  • Markus Kowalewski: Kasta ljus på fotobeskyddande molekyler med röntgenkällor