Internationella vattendagen: forskning om vatten på Fysikum

FNs generalförsamling startade initiativet år 1992 och sedan dess har man varje år belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen av Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och den har firats sedan år 2006. På Fysikum berättar vi under denna dag om den forskning vi bedriver som är relaterad till vatten.

Årets tema är vattensamarbete, för fred och säkerhet i dess vidaste bemärkelse. World Water Week sker i Stockholm den 24-25 augusti 2024 och då meddelas vem som ska få motta Stockholm Water Prize.

 

Vattenforskning på Fysikum

På avdelningen Kemisk fysik finns forskargruppen XSOLAS som står för Experimentella röntgenstudier av vätskor och ytor (XSoLaS). Gruppen fokuserar bland annat på struktur, dynamik och fysikaliska egenskaper hos vatten och vattenlösningar.

Ett av projekten är Vatten, is och vattenlösningar. 
— Sedan flera decennier tillbaka vet man att många av vattnets egenskaper, t.ex. densitet, kompressibilitet och värmekapacitet, blir starkt avvikande när temperaturen sjunker. Denna avvikelse från ett enkelt vätskebeteende förstärks särskilt kraftigt när vatten kyls ner under fryspunkten till den metastabila superkylda regimen, säger professor Anders Nilsson, Fysikum.

Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik på Fysikum tilldelades 2021 Advanced Grant från ERC för projektet “Gases in Water”.
— Det finns nu allt starkare bevis för att det existerar två former av flytande vatten: en vätska med hög densitet (HDL) och en med låg densitet (LDL). Forskarna kommer att utveckla en förbättrad teoretisk beskrivning av hur vattenmolekyler interagerar genom datorsimuleringar av vätskorna, säger professor Lars G.M. Pettersson.

 

Mer information

World Water Day | United Nations

World Water Week, 24-25/8 2024

Se filmen "Water - the strangest liquid" - Fysikums YouTube-kanal

Om vattnets struktur och hur fiskar andas - forskning av professor Lars G.M. Pettersson

Vatten - den märkligaste vätskan - forskning av professor Anders Nilsson