Jonas Enander forskar om vetenskapens samhälleliga roll

Jonas Enander studerade vid Fysikum omkring 2005 och doktorerade 2015. - Jag gjorde både min masteruppsats och mitt doktorsarbete vid avdelningen för Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori. Nu skriver han populärvetenskapligt och har en podd där universitetslektor Sören Holst medverkar.

Jonas Enander

Jonas Enander är alumn från Fysikum.

Jag har en bakgrund som forskare inom fysik, men på senare år har jag sadlat om för att syssla med vetenskapskommunikation. Under våren har jag arbetat som vetenskapsskribent vid Europeiska Sydobservatoriet utanför München. Förutom det så skriver jag populärvetenskapliga artiklar för olika svenska och amerikanska tidskrifter, spelar in podcasts och reser runt och intervjuar forskare och besöker teleskop för en bok jag skriver om svarta hål. Boken kommer att publiceras nästa år (2024) på Albert Bonniers förlag.

 

Hur kom du på att fysiken var ditt ämne?

Jag kom på det rätt så sent, när jag var drygt 20 år. Då hade jag sett flera dokumentärer om astrobiologi och ville testa att plugga på universitet. Jag började på astronomilinjen vid Fysikum, men allt eftersom jag studerade blev jag mer intresserad av teoretisk fysik, så jag bytte till fysikprogrammet.

 

När studerade du på Fysikum?

Jag började studera vid Fysikum omkring 2005 och doktorerade 2015. Jag gjorde både min masteruppsats och mitt doktorsarbete vid avdelningen för Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori. I min doktorsavhandling jämförde jag olika kosmologiska observationer med en ny teori för hur gravitation fungerar. Denna teori utvecklades bland annat vid Fysikum, och är en vidareutveckling av Einsteins allmänna relativitetsteori.

 

Vad har du arbetat med efteråt?

Efter Fysikum flyttade jag till Tyskland och forskade vid Karlsruhes Tekniska Institut. Jag undersökte om ett slags ett slags hypotetiska partiklar som kallas för axioner kan utgöra en del av den mörka materien. Vid den här perioden började jag dock att förlora passionen för fysik och det akademiska. Så jag sade upp mig och reste runt i Spanien och Frankrike och passade folks hundar och katter. Efter det kom min passion för vetenskap tillbaka, men jag valde då att satsa på det som inspirerat mig från början, nämligen populärvetenskap.

 

Kommer fler från Fysikum att intervjuas i podden?

Ja, absolut. Jag kommer också att fortsätta göra avsnitt med Sören Holst, eftersom han är en skicklig vetenskapskommunikatör.

 

Vad har du för framtidsplaner?

Förutom att skriva populärvetenskapligt och spela in podcasts kommer jag också att forska, fast nu med fokus på vetenskapens samhälleliga roll. Jag deltar i en forskargrupp som undersöker de historiska, filosofiska och kulturella aspekterna kring observationerna av svarta hål. Nästa höst kommer jag att arbeta med ett projekt inom astronomins vetenskapshistoria vid Amsterdams universitet.

 

Mer information

Kontakta Jonas Enander

Jonas Enander på Instagram

Podden Rumtiden'

Fysikums utbildningar i fysik