Jonas Enanders podcast Rumtiden handlar om fysik och astronomi

Jonas Enander är alumn vid Fysikum och doktorerade omkring 2015. Nu driver han en ny podcast som heter Rumtiden som handlar om fysik och astronomi. - Jag har precis släppt den tredje och sista delen i en samtalsserie med Sören Holst från Fysikum. Samtalen handlar om vad kvantfysik egentligen säger om verkligheten.

Jonas Enander, alumn Fysikum, och Sören Holst, universitetslektor Fysikum
Jonas Enander, alumn Fysikum, och Sören Holst, universitetslektor Fysikum

Podcasten Rumtidens tre delar handlar om kvantfysik. I första samtalet ger vi en introduktion till vad kvantfysik är. I det andra samtalet går vi igenom de olika tolkningarna av kvantmekaniken, och i det tredje avslutande samtalet diskuterar vi ett fenomen som ligger i själva hjärtat av kvantmekaniken: kvantsammanflätning.

Lyssna på podcasten Rumtiden