Kelvin Water Dropper separerar positivt och negativt laddade vattendroppar och bildar en gnista

Den 30 september anordnade Fysikum tillsammans med KI, KTH och Vetenskapens hus ForskarFredag. Det är ett evenemang främst riktat till gymnasieelever, men också högstadieelever och andra intresserade, som syftar till att öka intresset för forskning. ForskarFredag ägde rum på AlbaNova, och jag som studentambassadör för Fysikum fick möjligheten att medverka. Vår studentambassadör Wilma Svedlund rapporterar.

På Fysikums Facebook kan du läsa mer om experimenten som pågick under ForskarFredag. Läs mer från Wilma Svedlund!

Kelvin Water Dropper