Mätning av prestanda för optisk kvantteknik

Den 22 november 2022 ordnades endagskonferensen ”Gauging the performance of optical quantum technologies” på Fysikum. Finansiell hjälp från stipendiet Manchester – Stockholm University Joint research Funding gjorde detta möjligt.

Gauging the performance of optical quantum technologies

Med finansiell hjälp från stipendiet  Manchester – Stockholm University Joint research Funding, anordnades en endagars konferens ”Gauging the performance of optical quantum technologies” den 22:a november på Fysikum. Hälften av talarna var lokala medan andra hälften kom från Manchester.

Hur manifesteras gaugeinvarians i effektiva modeller

Gaugeinvarians innebär bevarande av en elektrisk laddning. Problemet uppkommer när elektromagnetisk strålning växelverkar starkt med materia och man försöker finna en effektiv modell för att beskriva tillhörande processer.

Maxwells teori för elektromagnetisk strålning är gaugeinvariant, dvs olika matematiska uttryck kan resultera i samma fysikaliska förutsägelser. Hur man på ett systematiskt sätt ska finna gaugeinvarianta effektiva modeller är ett öppet problem, vilket utgjorde ämnet för konferensen.

En uppföljning är planerad för våren, men då i Manchester.