Möt Fysikums Postdoktorandråd

Postdoktorandrådet har inrättats för att företräda alla postdoktorer från Fysikum och hålla direkta möten med avdelningschefen. Syftet är att ge en övergripande bild av situationen och diskutera frågor som rör postdoktorerna.

Delar av Fysikums doktorandråd

På bilden ser du från vänster till höger: Marjorie Ladd Parada, Mariia Filianina, Thomas Schnappinger, (inte med på bilden) Suvasthika Indrajith, Robin Tyburski, Tien-Tien Yeh, Felix Moncada.