Rapport från NornDip-konferensen

I år hölls konferensen vid Universitetet i Bergen i Norge den 7-8 maj. Temat för konferensen var ”Smoothening the bumpy road - on gender microagressions”. Under konferensen blandades seminarier om fysik med seminarier om genus- och mångfaldsfrågor.

Most members of the board of NornDip met at the conference in Bergen.
Flertalet medlemmar i NornDip:s ledning träffades på konferensen i Bergen.

NornDip är ett nordiskt nätverk för mångfald inom fysiken. Det grundades 2018 och med finansiellt stöd från Nordforsk har vi varje år anordnat en konferens i ett av de nordiska länderna. Barbro Åsman har varit den drivande personen bakom NornDip. 

Christiane Helling från Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences, var inbjuden att hålla ett seminarium om mikrofysiken bakom molnbildning i exoplanetatmosfärer. Adrienne Lorelei Traxler, Institutionen för naturvetenskapernas didaktik, Köpenhamns universitet, höll ett seminarium med titeln ”Counting and context: Genus, fysik och metoder i spänning”. 
Supriya Krishnamurthy höll ett seminarium med titeln ”Entropy production in non-equilibrium systems”.
Finansieringen av nätverket från Nordforsk har nu upphört. Styrelsen för NornDip har dock beslutat att fortsätta att anordna dessa konferenser i Norden. 

/ Barbro Åsman, professor emerita och Åsa Larson, professor, båda från Fysikum, Stockholms universitet.

 

Mer information 

NORNDiP - Nordiskt nätverk för mångfald inom fysik

6:e årliga konferensen för det nordiska nätverket för mångfald inom fysik, NORNDiP