Tillämpning av fysikaliska och kemiska problem i biologiska system

Foivos Perakis är född och uppvuxen i Aten, Grekland. Redan i gymnasiet lockades han av matematik, fysik och datavetenskap. Under sina fysikstudier vid Kretas universitet tog han tillfället i akt att studera som ERASMUS-student vid Amsterdams universitet. Senare tog Foivos sin doktorsexamen vid universitetet i Zürich och en postdoc vid Stanford. År 2016 flyttade han till Sverige som och började arbeta som forskare vid Fysikum. Han utnämndes till biträdande professor 2019 och till Wallenberg Fellow 2023. Hans forskargrupp fokuserar på vätske-vätskeövergångar och proteiner i trånga och kryogena miljöer.

Foivos Perakis, biträdande lektor, Fysikum
Foivos Perakis, biträdande lektor på avdelningen för kemisk fysik, Fysikum. Foto: Gunilla Häggström

Jag är ursprungligen född och uppvuxen i Aten, Grekland, även om jag bodde några år på Kreta som en del av mina studier i fysik. När jag var liten såg jag min pappa läsa fysikböcker som handlade om "kaos" och "kosmologi", vilket väckte min nyfikenhet.
Han hade också en bra fysiklärare på gymnasiet som gav mycket tydliga föreläsningar. Han insåg då att han ville göra något som var relaterat till matematik, fysik eller datavetenskap.

 

Studierna tog honom till flera länder innan Fysikum

Under mina studier i fysik vid University of Crete gick jag med i ERASMUS-programmet och åkte till University of Amsterdam.
Under denna tid studerade han kurser från masterprogrammet i teoretisk fysik. Erfarenheten gjorde honom övertygad om att han kunde överleva utomlands och den hjälpte honom att förbättra sin engelska.
Därefter flyttade jag till Schweiz och universitetet i Zürich, där jag gjorde min doktorsexamen vid fysikalisk-kemiska institutet. Jag fick ett stipendium från Swiss National Science Foundation som finansierade min postdoc vid Stanford University och SLAC i Kalifornien, USA. Slutligen flyttade jag till Sverige 2016 och började som forskare på Fysikum vid Stockholms universitet.

 

Forskningen fokuserar på vätske-vätskeövergångar och proteiner

Han utnämndes till biträdande professor 2019 och till Wallenberg Fellow 2023. Hans forskargrupp heter Structural dynamics of aqueous solutions, SDAQS.
Vi är intresserade av att förstå vattnets roll i kemiska och biofysiska processer utifrån ett statistiskt fysikaliskt perspektiv. Vi studerar den strukturella dynamiken hos vattenlösningar, inklusive nanopartiklar, organiska molekyler och proteiner i superkylda och glasartade tillstånd. Vi studerar också proteiner i trånga och kryogena miljöer.
Publikationerna inkluderar resultat från experiment som utförts vid storskaliga röntgenkällor och vid hans forskningslabb.
Nyligen publicerades vårt arbete i Nature Communications, som visade förmågan att mäta antikroppsdynamik i trånga förhållanden med XFEL och lyftes fram i European XFEL:s årsrapport (2022).

 

Wallenberg Academy Fellowship-programmet innebär finansiering i 5 år

Som en del av programmet får du möjlighet att träffa framstående forskare som valts ut av Kungliga Vetenskapsakademien samt vara en del av det mentorskapsprogram som organiseras av Wallenberg.

Det här är en fantastisk möjlighet och jag är mycket glad över att ha blivit utvald för denna ära. Som en del av Wallenberg Academy Fellowship-programmet får man betydande finansiering under 5 år, med möjlighet till förlängning, för att ta itu med utmanande och spännande grundforskningsfrågor. Mitt projekt handlar om att följa bildandet av biomolekylära kondensat som tros ha bidragit till mekanismen bakom livets uppkomst.

Att förstå dessa kondensat kan också hjälpa oss att bättre förstå de grundläggande reglerna i levande celler och utforma bättre läkemedel mot sjukdomar som Alzheimer och Parkinson.

 

Målet att skapa en stark forskningsmiljö vid Fysikum

Foivos nuvarande tjänst initierades av Vetenskapsrådet med ett internationellt rekryteringsbidrag från Anders Nilsson. Syftet var att skapa en stark forskningsmiljö vid Fysikum och Stockholms universitet.
En del av min nuvarande forskning bygger på det experiment vi gjorde med Anders på underkylda vattendroppar vid röntgenfrielektronlasrar. Min idé är att ta dessa metoder och tillämpa dem på ett nytt område relaterat till biologi, som ett sätt att kontrollera genereringsförhållanden som liknar dem i levande celler.

 

Visionen att tillämpa fysikens och kemins verktyg i biologiska system

Detta är en fantastisk möjlighet och jag är mycket glad över att ha blivit utvald för denna ära. Som en del av Wallenberg Academy Fellowship-programmet får man betydande finansiering under 5 år, med möjlighet till förlängning, för att ta itu med utmanande och spännande grundforskningsfrågor. Mitt projekt handlar om att följa bildandet av biomolekylära kondensat som tros ha bidragit till mekanismen bakom livets uppkomst. Att förstå dessa kondensat kan också hjälpa oss att bättre förstå de grundläggande reglerna i levande celler och utforma bättre läkemedel mot sjukdomar som Alzheimer och Parkinson.

 

Foivos råd till studenter och unga forskare

Ett av de viktigaste råden jag fick under mina postdoc-år på Stanford var att vara stark och tro på mina idéer. Det kommer alltid att finnas människor där ute som säger till dig att "det här är omöjligt" eller "det där kommer inte att fungera". Det är viktigt att lita på sig själv och inte vara rädd för att sticka ut hakan och stå upp för sin vision.
För unga forskare skulle jag rekommendera att man fokuserar på själva processen och njuter av både de kreativa aspekterna och utmaningarna. Om du verkligen tycker om forskningsprocessen kan den leda dig till nya spännande platser, både vetenskapligt och karriärmässigt.

 

Mer information

Kontakta Foivos Perakis

Fånga proteindynamik i trånga miljöer med European XFEL

Åtta Wallenberg Academy Fellows till Stockholms universitet

Hur beter sig biomolekyler i cellens trånga miljö?

Kurser och program i fysik vid Fysikum, Stockholms universitet

SDAQ forskargrupp, webbplats