Till minne av Magnus Axelsson

Mitt under sommaren nåddes vi av det oväntade och mycket sorgliga beskedet att vår kollega Magnus Axelsson har avlidit. Tack vare hans vänlighet, kompetens och hjälpsamhet var Magnus en av våra mest uppskattade kollegor. Hans främsta engagemang gällde grundutbildningen både på institutionen och fakulteten.

Magnus Axelsson

Redan som doktorand jobbade Magnus som studievägledare och efter hans disputation vikarierade han som studierektor på Institutionen för astronomi. På Fysikum var han först studievägledare från 2012 och 2019 blev han sedan utbildningskoordinator. Magnus var utöver detta en duktig forskare inom högenergiastrofysik. Han disputerade 2010 med en avhandling om röntgenstrålning från svarta hål och blev docent 2016.

Hans forskning var ovanligt bred och han var aktiv i forskningsfronten både för röntgenbinärer och gammablixtar där han bidrog med många viktiga publikationer. Han var en av de ledande medarbetarna inom det internationella Fermi-LAT samarbetet. Reaktioner från många håll i världen visar på den viktiga roll han spelade inom detta område. Han var en mycket uppskattad och omtyckt forskningskollega.

Hans bidrag till verksamheten var mycket större än vad hans nominella arbetsuppgifter gav sken av. Han var en klippa för Fysikums studierektor, Åsa Larson, och inte minst för alla medarbetare inom studieadministrationen. Det fanns inga frågor han inte kunde svara på och inga problem han inte kunde lösa. Han var samtalspartner och stöd för många kollegor och han fick våra studenter att känner sig välkomna.
Det går att hitta ersättare för Magnus arbetsuppgifter, men Magnus går inte att ersätta.

Våra tankar går till hans familj.


Professor Jan Conrad, Prefekt Fysikum, Stockholms universitet