Vattnets och bränslecellers betydelser för samhället

När han gick på högstadiet var det kemi och fysik som intresserade honom mest. Den inriktningen fortsatte han med under 4-årig teknisk gymnasielinje och under utlandsstudier. Därefter har professor Anders Nilsson verkat i flera länder och hans lista på publikationer och utmärkelser är lång.

Professor Anders Nilsson. Photo: Gunilla Häggström
Professor Anders Nilsson. Foto: Gunilla Häggström

— På Imperial College i London innehöll litteraturlistan ett tjugotal böcker och artiklar som man själv fick välja från. Där hade man ett större eget ansvar som passade mig. Jag var fascinerad av forskningen och lärarna gjorde studierna intressanta.

 

Kemiska och fysikaliska fenomen i gränsskikt mellan olika faser

Kai Siegbahn verkade på Uppsala universitet där Anders disputerade i elektronspektroskopi. Han var handledare åt doktorander och samarbetade med Nils Mårtensson då de arbetade med forskning på det första MAX-laboratoriet i Lund. MAX står för ”Microtron Accelerator for X-rays” och är ett svenskt nationellt laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus.

— 1993 var jag gästforskare vid Stanford Synchrotron Radiation Laboratory. Efter det forskade jag om avancerade ljuskällor under tre år vid Lawrence Berkeley Laboratory.
Därefter tillbaka till Uppsala då han först var lektor och sedan utnämndes till professor i fysik. Anders flyttade sedan till USA och Stanford Universityår 2000.

 

Delad tid mellan Stockholm och USA

2001 blev han erbjuden en gästprofessortjänst i kemisk fysik på Stockholms universitet. Sedan dess har han delat sin tid mellan Stockholms universitet och Stanford, där han verkar som professor i kemisk fysik och fotonvetenskap.

— Sedan millennieskiftet har jag studerat molekyler på ytor och vatten ur många perspektiv. Med hjälp av ultrasnabb elektrondiffraktion har jag tillsammans med kollegor vid SLAC National Accelerator Laboratory i Kalifornien studerat hur vattenstrukturen ändras efter en snabb förändring i kvantfördelningen av avstånd i den interna bindningen. I USA upplever jag idéutbytet mellan forskare som mer öppenhjärtigt och att det inte finns någon jantelag.

 

Vatten och energi är kritiska områden för mänskligheten

Anders och hans forskningsgrupp forskar på vattnets innersta mysterium och de fundamentala kemiska processerna på ytor vid katalys. Det senare är ett område som kan komma att få stor betydelse för framtidens energiförsörjning. Energisamhället kan kanske i framtiden bestå av bland annat konstgjord fotosyntes och avancerade bränsleceller. Det är en stor fördel för många människor som får möjlighet att ha tillgång till rent vatten.
Redan nu har vi mer torka i östra Sverige än tidigare. På södra Gotland finns norra Europas största avsaltningsverk för havsvatten som kan producera 7.500 kubikmeter dricksvatten per dygn.
Energibehovet inom industrin kräver en stor omställning. Vi behöver utveckla energi som är resilient, det vill säga klarar stora omställningar. Detta blev mer tydligt än någonsin under pandemin.

 

Forskning, författande och simma med delfiner

Jag kommer att skriva fler böcker efter pensionen och producera fler filmer. Forskningen fortsätter med samarbeten i olika länder. Mitt fritidsintresse är att dyka och snorkla. Det är en fantastisk känsla att få simma med vilda delfiner.

Framöver kommer han fortsätta som Professor Emeritus på Stanford och går i pension om ett år på Fysikum.

 

Råd till fysikstudenter

— Som student kan du lösa problem genom att studera grundforskning och ta reda på vilka viktiga frågeställningar som finns i samhället. Följ din passion och gör det som känns spännande. Planera inte för mycket, det mesta löser sig och misslyckanden är lärande. Det samhällsnära behovet av vetenskaplig forskning kommer att öka genom klimatförändringar och utmaningar runt biologisk mångfald som kräver stora omställningar av samhället och industrin.

 

Mer information

Läs mer om Fysikums utbildningar i fysik på kandidat- och masternivå samt fristående kurser

Kontakta professor Anders Nilsson

Ursprunget till vattnets märkliga egenskaper funnen

Kalla fakta om varför vatten beter sig så märkligt

Betydelsen av kvanteffekter i vatten

Water - the strangest liquid - Se filmen där Anders Nilsson med flera förklarar det experimentella arbetet där de testar vatten under extrema förhållanden för att genomföra ett experiment ingen ansåg genomförbart