Att förmedla entusiasm för fysik och möta allmänhetens intresse för fysikforskning är något av det bästa som forskarna på Fysikum vid Stockholms universitet vet.

Evenemanget brukar ske i september. Mer information kommer innan dess.