Sidan på engelska

Geologiämnet vid Stockholms universitet går tillbaka till 1881, då den norske geologen WC Brögger tillträdde som professor vid Stockholms högskola. Högskolans (Stockholms universitet från 1960) första professur var i matematik (1878), den andra var Bröggers professur i geologi och mineralogi. Därefter har forskning och undervisning inom det geologiska ämnesfältet bedrivits i Stockholm, en verksamhet som än idag är vital och framgångsrik. Det senaste ledet i ämnets utveckling har varit att integrera klassisk geologi med geokemi och marin geologi/geofysik.

Siccar Point in Scotland, where James Hutton found an angular unconformity in 1788. At this classic locality, 345 million year old Devonian red sandstone lies on top of 425 year old Silurian rock. He regarded this as evidence for a uniformitarian theory of geological development (the present is the key to the past).
SICCAR Point i Skottland. Den klassiska lokalen där James Hutton 1788 fann att 345 miljoner år gammal röd sandsten från perioden devon ligger på toppen av 425 miljoner år gamla siluriska avlagringar. Han betraktade detta som ett bevis för att nutida formationer och processer är nyckeln till den geologiska utvecklingen, s.k. uniformitarianism.