Sidan på engelska

Våra omfattande analytiska resurser avser forskningsområdena geokemi, geologi och marin geologi. Vi har också särskild expertis inom stabila isotopanalyser. För mer information om specifika instrument, kärprovtagning, etc, välj från de aktuella ämnesfälten till höger

(OBS! informationen finns bara på engelska).