Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Geologiska vetenskaper
  4. Samverkan
Alumn, bild på en man som tittar upp på en bergvägg
Kommun & skola, bild med plats dinosaurier

illustration of tree

Sidan på engelska
Institutionen för geologiska vetenskaper bedriver sedan länge en aktiv samverkan med flera olika partners där tillgängliggörandet av kunskap och forskning står i fokus. Våra forskare är engagerade i utbildning i form av kvällskurser och ordinarie kurser, för att bredda kunskapen om geologi i samhället; har forskningssamarbetsprojekt med flera externa aktörer; har kontinuerliga dialoger med politiker och deltar i stora internationella samhällsrelevanta projekt. Vi bedriver även en aktiv alumnverksamhet som möjliggör för våra studenter att hitta relevanta praktikplatser, projektarbeten och ett jobb.

 

 

 

 

Företag & organisation, kollage på vatten och land
Nå allmänheten, folk ute utanför ett tält med Stockholm universitets logga på