Ny bok belyser Sveriges långa fred ur olika perspektiv

I boken "200 Years of Peace" analyseras den långa svenska freden ur både samhälleliga och politiskt-militära perspektiv. Boken är resultatet av centrumets första workshop någonsin som hölls digitalt i början av pandemin i april 2020.

Sverige har sedan 1814 bedrivit en politik av alliansfrihet i fred och neutralitet i krig och lyckats undvika att delta i militära konflikter. Svenska regeringar har ofta beskrivit Sverige som "fredsnation" men år 2014 passerade 200-års jubileet utan att få någon större uppmärksamhet. Sin utomordentliga långvarighet till trots förblir forskningen om den svenska erfarenheten från denna långa fred underutvecklad. Den långa fredsperioden och Sveriges påstådda exceptionalism studeras i denna bok med avstamp i breda akademiska och offentliga diskussioner eftersom deras arv uttrycker sig i landets socialpolitik, expansiva välfärdsstat, eugenik, jämställdhetsprogram och fred.