Seminarieprogram för vårterminen 2023

Seminarierna äger rum i Gula Villan, Svante Arrhenius väg 33. Från och med vårterminen återgår seminariet till fysiskt upplägg.

Seminariet för IR historia vt23 (1400 Kb)

25 januari
Pontus Rudberg (Uppsala universitet), “Sweden, the War and the Holocaust in Post-War Memory”.

22 februari
Liliane Stadler (Utrechts universitet), “Between Neutrality and Solidarity: Swiss Good Offices in Afghanistan”. (Seminariet arrangeras i samarbete med schweiziska ambassaden i Stockholm).

29 mars
Axel Berkofsky (Universitetet i Pavia), “The (Bad) Company You Keep: China-GDR Relations during the Cold War”.

10 maj
David Motadel (LSE), “Spectacles of Sovereignty: Persian Shahs in Imperial Europe, 1873-1905”.

24 maj
Catherine Holmes (Oxfords universitet), “The Global Middle Ages”. (Seminariet arrangeras i samarbete med Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet).

31 maj
Jussi Hanhimäki (Graduate Institute, Genève), “Pax Transatlantica: America and Europe in the Post-Cold War Era”.