Forskningsgruppens mål är att utveckla religionsdidaktiska/pedagogiska projektidéer och ansökningar vid HSD i samarbete med också andra forskare och institutioner.

I detta arbete samarbetar vi med internationella kollegor som driver liknande studier.
 

Pågående forskningsprojekt

 

Doktorandprojekt

Therese Britton: Undervisning med samband i studiebesök inom religionskunskap

Kristian Niemi: Hur religion som fenomen hanteras i indisk skolundervisning

 

Publikationsprojekt

Inom ramen för forskningsgruppen arbetar vi med ett flertal religionsdidaktiska publikationer och ansökningar.

 

Challenging Life - Existential Questions

Gustavsson, Caroline (2018) “Life issues among young adults: An empirical and methodological example” In: Challenging Life - Existential Questions as a Resource for Education.

Skeie, Geir (2018) “Why should Religious Education Include Exploration of Existential Questions and Personal Values?” In: Challenging Life - Existential Questions as a Resource for Education.

 

Interkulturell religionsdidaktik

Berglund, Jenny (2018) “Islamundervisning i det oförutsägbara klassrummet”.  I: Franck, O. & Thalén, O. Interkulturell religionsdidaktik. Utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur.

Gustavsson, Caroline (2018) “Språkliga redskap för en gränsöverskridande interkulturell religionsundervisning”. I: Franck, O. & Thalén, O. Interkulturell religionsdidaktik. Utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur.