Gruppens fokus är forskning inom ämnesdidaktik med koppling till post-koloniala, post-strukturalistiska och post-humanistiska teorier.  Utifrån ämnesdidaktikens syfte att erbjuda begrepp för en kritisk och kreativ analys av undervisningssituationer vill vi i denna forskningsgrupp undersöka hur post-teorier kan fungera produktivt för detta ändamål. Den övergripande frågan är vilka analytiska och metodologiska verktyg som dessa post-teorier kan erbjuda ämnesdidaktiska frågor och utmaningar. Hur kan dessa teoretiska ansatser fungera både som grund för ämnesdidaktiska överväganden och som grund för forskningsanalytiskt arbete? Forskningsgruppen är ämnesöverskridande och har fokus på didaktiska praktiker i förskola, skola, högskola och frivilligverksamhet.

Sammankallande är Lotta Jons (HSD). Vetenskaplig ledare är Karin Gunnarsson (IPD). Forskningsgruppen består av forskare både inom HSD och andra institutioner och lärosäten.

De som ingår från HSD är:

Pernilla Andersson, universitetslektor

Jonas Asplund, licentiand

Julia Fries, doktorand

Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare 

Maria Olson, professor 

Ulrika von Schantz, universitetslektor

Elsa Szatek, doktorand

Ebba Theorell, doktorand

Ketil Thorgersen, universitetslektor

Maria Wassrin, universitetslektor

Lisa Öhman, universitetslektor


Från andra institutioner och lärosäten ingår:

Simon Ceder, lektor Konstfack
Maria Eriksson, lektor Konstfack
Karin Gunnarsson, universitetslektor IPD, Stockholms universitet
Marie Hållander, lektor Södertörns högskola
Sara Irisdotter Aldenmyr, professor Högskolan Dalarna
Auli Arvola Orlander, docent MND, Stockholms universitet
Sara Planting-Bergloo, forskarstuderande MND, Stockholms universitet
Susanne Rosén, universitetsadjunkt, Högskolan Dalarna
Anna Ramberg, doktorand, Högskolan Dalarna
Kristian Niemi, adjunkt, Karlstads universitet

Kontakt: Lotta Jons, lotta.jons@su.se.