GEM rapport startade 2003 i anslutning till ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. GEM står för Gemensamma värden?. Frågetecknet är viktigt då vi inte kan ta gemensamma värden, normer, identiteter eller kunskaper för givna i skolor och samhällen som präglas av olikheter och mångfald. Vi välkomnar texter som granskar pedagogisk praktik och teori i skärningspunkten mellan demokrati, kommunikation, etik, kulturell mångfald och pedagogisk filosofi. Utgivna rapporter är granskade av redaktionen och av andra sakkunniga.

Vi vänder oss primärt till människor verksamma inom pedagogisk och didaktisk forskning, rektors-, lärar- eller förskollärareutbildning samt andra grupper som intresserar sig för reflektivt lärande om pedagogik och lärprocesser i skola och samhälle.

För dig som är författare

 Har du något du vill publicera i GEM rapport? Läs mer om GEM rapport .
Läs också författaranvisningar.
 

För dig som är läsare

GEM rapport publiceras enligt en Open Access Policy, vilket innebär att den är gratis att läsa på nätet. På nätet publiceras GEM rapport så att varje rapport tilldelas en permanent Internetadress som i sin tur medverkar till den tillförlitlighet som är önskvärd vid vetenskapligt skrivande med dess krav på referenser.

___________________________________________________________

GEM RAPPORT 7


Livet tillfrågas - teoretiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning

Författare: Kirsten Grönlien Zetterqvist, Gunnar J. Gunnarsson och Sven Hartman.
ISSN 1652-0572 ISBN 91-975295-6-7

___________________________________________________________

GEM RAPPORT 6


Två terminer - eller jag som trodde att jag kunde...

(2009)
Författare: Margareta Adolphson
ISSN 1652-0572 ISBN 91-975295-5-9

___________________________________________________________

GEM RAPPORT 5


Att se med andra ögon.
Feministiska perspektiv på kunskap i ett mångkulturellt samhälle.

(2007)
Författare: Karin Sporre
ISSN 1652-0572 ISBN 91-975295-4-0

____________________________________________________________

GEM RAPPORT 4


Elevens egen historia och skolans historieundervisning.
Historiemedvetande och identitet hos några ungdomar från forna Jugoslavien

(2006)
Författare: Igor Potapenko
ISSN 1652-0572 ISBN 91-975295-3-2

____________________________________________________________

GEM RAPPORT 3


Dewey läst idag

(2004)
Författare: Sven Hartman, Sara Irisdotter, Gunnar J. Gunnarsson, Eva Blomdahl, Ylva Wibaeus, Fredrik Wikström, Ann S Pihlgren, Matilda Matsson, Igor Potapenko, Niclas Rönnström.
ISSN 1652-0572 ISBN 91-975295-2-4
____________________________________________________________

GEM RAPPORT 2


Gemensamma värden?
Rapport från symposium 8-9 maj 2003

(2004)
Författare: Sven Hartman, Luis Ajagán Lester, Gunnel Colnerud, Kennert Orlenius, Rickard Jonsson, Marianne Dovemark, Carl Elheim, Farzaneh Moinian, Lena Adamson, Sara Övermalm, David Lifmark, Karin Sporre, Hans-Olof Gustavsson, Björn Skogar.
ISSN 1652-0572 ISBN 91-975295-1-6

____________________________________________________________

GEM RAPPORT 1


"Ethical Values in European Societies"
Evalutaion of a Comenius School Project

(2004)
Författare: Gull Törnegren
ISSN 1652-0572 ISBN 91-975295-0-8
____________________________________________________________