Skriftserier

Brill Research Perspectives in Religion and Education

Jenny Berglund sitter med i redaktionskommittén för den internationella publikationsserien Brill Research Perspectives in Religion and Education som ges ut för första gången 2019. Tidskriften kommer att samla forskares sammanfattningar av det aktuella läget för forskning inom utbildning och religion.

The European Journal of Philosophy in Arts Education

En plattform med fokus på teoretiska och filosofiska texter inom konstnärliga utbildningar.

Religious Diversity and Education in Europe

Jenny Berglund sitter i redaktionskommitén för den internationella tidskriften.

SO-didaktik

SO-didaktik är en ny tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det har saknats en svenskspråkig plattform där lärare, forskare och andra kunniga och intresserade delger sina erfarenheter och kunskaper.

SÖK I DIVA

Sök i DiVA

SÖK I FORSKNINGSDATABASEN

Sök i forskningsdatabasen