Som forskningssekreterare har jag till uppgift att organisera allting som rör Institutionen för kultur och estetiks forskning: DiVA, bibliometri, publiceringsstrategier, ämnesövergripande seminarier och forskardagar, gästföreläsningar, strategier för projektansökningar, internationalisering osv. Det handlar om att, i samverkan med institutionens forskningskollegium och forskningsansvarige professor Tiina Rosenberg, strukturera forskningsverksamheten och bidra till att bygga en ämnesövergripande forskningsmiljö där institutionens ämnen kan fungera tillsammans.

Arbetet som koordinator för Litteraturforskning som ledande forskningsområde innebär likartade uppgifter som att samordna, strukturera och fungera som kommunikatör för litteraturämnet som i dag finns på fem olika institutioner vid SU.

Läs mer om Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid SU

Kontakt

Rum: 413
Tel: 08-16 35 35
E-post: christer.johansson@littvet.su.se