Flera omslag av barn- och ungdomsböcker i vårt bibliotek

Våra forskare i litteraturvetenskaps presentationssidor.

Seminariet för barn- och ungdomslitteratur på doktorand- och forskarnivå startade för mer än trettio år sedan och är det ledande i Norden. Centrala inriktningar och områden inom forskningen är 1700- och 1800-talets barnlitteratur, genusstudier, intermedialitet och barnlitterär modernism.

De pågående forskningsprojekten berör områden som urban studies, ungdomslitteratur, gotisk barnlitteratur, critical animal studies, sexualitet och kön i litteraturen samt bilderböcker. Flera postdoktorala projekt är eller har varit externt finansierade: maskulinitet i pojkböcker (Riksbankens Jubileumsfond), receptionen av Anne of Green Gables i Sverige (Vetenskapsrådet samt Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse), mognad och medborgarskap i svenska flickböcker (Torsten Amundsons fond och Rausings fond), Eva Billows bilderbokskonst, Kolonial och postkolonial barnlitteratur i Nederländska Ostindien, Skräpestetik i Barbro Lindgrens författarskap (Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse).

Större projekt

IRSCL Congress 2019

Institutionen för kultur och estetik var medarrangör för IRSCL Congress 2019 med ca 400 deltagare. Den internationella konferensen ges i Stockholm 14–18 augusti 2019 och genomförs i samarbete med Svenska Barnboksinstitutet, Malmö högskola och Åbo Akademi i Finland. Temat var ”Silence and Silencing in Children’s Literature”.

Till konferensens hemsida (extern länk)

Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia – från 1300-talet till 2010-talet

Projektet omfattar fem forskare från Stockholm och Uppsala universitet och sker i samarbete med Svenska barnboksinstitutet. Professor em. Boel Westin leder projektet och är vetenskaplig huvudredaktör. I redaktionsrådet ingår professor Elina Druker och fil dr Janina Orlov från institutionen samt professor em. Ulf Boëthius (tidigare Stockholms universitet), professor em. Lena Kåreland (tidigare Uppsala universitet) samt fil dr Åsa Warnqvist, Svenska Barnboksinstitutet. Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia beräknas utkomma under 2020. Den nya barn- och ungdomslitteraturhistoria som nu arbetas fram behandlar litteratur för barn och ungdom som är utgiven i Sverige, framför allt den svenska. Texter, bilder och medier för barn och ungdom analyseras ur ett vidvinkelperspektiv och behandlas i förhållande till historiska, litterära, kulturella, mediala, sociala och genusmässiga kontexter.

Om projektet på Svenska Barnboksinstitutets hemsida (extern länk)

Våra forskare

Maria Andersson Peter Kostenniemi
Elina Druker Janina Orlov
Kristin Hallberg Boel Westin
Kelly Hübben Lydia Wistisen
Per Israelson Magnus Öhrn
Hilda Jakobsson