Forskningsområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Idéhistoria som forskningsområde

Idéhistoria som forskningsområde

Idéhistoria som forskningsämne präglas av stor tematisk, teoretisk och kronologisk bredd, men kärnan handlar om att skapa historiska perspektiv på kulturella, politiska, samhälleliga eller vetenskapliga idéer.

En central ambition är att se historiska företeelser i relevanta samhälleliga och kulturella kontexter. Denna strävan binder ihop forskningen i idéhistoria, vilken i andra avseenden utvecklats i många riktningar. Idéhistoriker forskar inom ämnen som tangerar kulturstudier, intellektuell historia, vetenskapshistoria, materialitetsteori, kunskapssociologi och andra forskningsfält. Empiriskt arbetar de flesta av oss med texter, från lärda skrifter och politiska pamfletter till brev, skönlitteratur, dagböcker eller pressmaterial. Flera av forskarna i idéhistoria studerar också bilder, sociala praktiker och materiella lämningar.

Idéhistoria som forskningsmiljö vid Stockholms universitet står i dialog med andra idéhistoriska miljöer, liksom med internationella forskningsdiskussioner och nätverk inom fält som kulturhistoria, vetenskapshistoria och intellectual history. Forskningen präglas också av den institutionella gemenskapen vid Institutionen för kultur och estetik.

Kan bidra med historiskt djup

Idéhistoria är den enda tydligt historievetenskapliga disciplinen vid denna institution, och kan som sådan bidra med historiskt djup till den övriga forskningsverksamheten. Därför handlar den idéhistoriska forskningen i Stockholm i bred mening om att historiserakulturell meningsproduktion och estetiska uttryck. Mot denna breda bakgrund är vi som forskar i idéhistoria vid Stockholms universitet särskilt bra på följande forskningsområden. Om du som forskare, student eller allmänt intresserad vill veta mer om våra kompetenser är du välkommen att höra av dig till de kontaktpersoner som finns listade nedan.

Våra profilområden

Kontakt

Forskare och doktorander i idéhistoria

Forskningsansvarig i idéhistoria

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningssamordnare
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Inga Sanner
Rum: 412, hus A i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-16 22 37
E-post: inga.sanner@idehist.su.se 

Forskningssekreterare för ufo-samordning 
Victoria Fareld
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Mårten Snickare
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Lena Hammergren

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube