LTS är en del av och finansieras genom medel från Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid Stockholms universitet och arrangeras gemensamt av litteraturområdets fem institutioner:

Engelska institutionen
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för kultur och estetik 
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Romanska och klassiska institutionen 

Verksamheten bedrivs i form av gästföreläsningar och workshops där litteraturforskningens viktigaste teori- och begreppsbildningar står i fokus.

För planering och organisation står: Frida Beckman (frida.beckman@littvet.su.se), Ken Benson (ken.benson@su.se), Axel Englund (axel.englund@littvet.su.se), Karin Grelz (karin.grelz@slav.su.se), Stina Jelbring (stina@orient.su.se).