Litteraturforskning som ledande forskningsområde

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Litteraturforskning som ledande forskningsområde

Litteraturforskning

Området litteraturforskning​ tillhör ett av åtta ledande forskningsområden som under en period av sex år (fr o m 2015) tilldelats särskilda medel för att utveckla sin verksamhet (Humanistiska fakultetsnämnden: Dnr SU FV-1.1.2-1434-14). Fem institutioner – kultur och estetik; engelska; romanska och klassiska språk; slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska; samt Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier – omfattas av satsningen.

LitteraturTeoriSeminariet

LitteraturTeoriSeminariet vid SU (LTS) är en seminarieserie om den internationella litteraturteorins utveckling och frontlinjer.

Utlysningar

Tidsbestämda utlysningar av Litteraturforskning som ledande forskningsområde.

Medel för språkgranskning

Litteraturforskning som ledande område: Löpande utlysning av medel för språkgranskning (Stockholm 2017-02-15).

Kontakt

Koordinator för Litteraturforskning som ledande forskningsområde är Christer Johansson
fil.dr. litteraturvetenskap
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube