Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå

Att vara doktorand vid Institutionen för kultur och estetik

På institutionen för kultur och estetik bedrivs utbildning i fem forskarutbildningsämnen; idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap. Institutionen erbjuder en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö, där doktoranderna är aktiva både inom sitt ämne och i ämnesöverskridande aktiviteter. För närvarande finns ett femtiotal aktiva doktorander. Utbildningen omfattar fyra års studier på heltid, men kan kombineras med institutionstjänstgöring och förlängs då med ett femte år. Utbildningen består av författandet av en avhandling (180 hp) och av kursläsning (60 hp). Utförlig information finns i respektive ämnes allmänna studieplan. Som doktorand förväntas du delta aktivt i det högre seminariet vilket utgör samlingspunkten i utbildningen och där du förväntas bidra med att skapa en levande och kreativ forskningsmiljö. Institutionen har ett aktivt doktorandråd som förutom att löpande bevaka villkoren för doktorandernas utbildning också ordnar olika aktiviteter för doktoranderna.

Utlysning av platser på forskarutbildningen sker i samverkan med den humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. På institutionen för kultur och estetik lyses inga platser ut under 2020. Information om utlysningar ges av studierektor inom respektive ämne.

Forskarutbildning i idéhistoria

Forskarutbildning i konstvetenskap

Forskarutbildning i litteraturvetenskap

Forskarutbildning i musikvetenskap

Forskarutbildning i teatervetenskap

Doktorandkurser

Kontakt

Forskningssamordnare
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Mårten Snickare
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Lena Hammergren

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube