Carin Franzén
Carin Franzén.

Poeten/psykoanalytikern Ulf Karl Olov Nilsson och litteraturvetaren Carin Franzén närläser tre dikter från tre sekler med skam som gemensamt tema. Dikterna av Emily Dickinson, Emily Berry och Karl Vennberg finns på Bie biennals hem – och FB-sida. Moderator är Lars Hermansson.

Läsningen är ett samarrangemang mellan Bie biennal och bokförlaget Lejd.

Mer läsning

Carin Franzén arrangerar workshopen Femal Responses in Modern Literature 17 september