Annelie Drakman satte synen på djuret i ett kulturhistoriskt och medicinhistoriskt perspektiv. 

Annelie Drakman
Annelie Drakman.

Om Annelie Drakman

Annelie Drakman är forskare i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade vid Uppsala universitet 2018 med avhandlingen När kroppen slöt sig och blev fast: varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt

Forskar om glädje

Hon intresserar sig i sin forskning särskilt för äckel och glädje. I sitt nuvarande projekt undersöker hon hur uttryck av glädje använts av framstående fysiker för att definiera forskning som aktivitet och forskaren som person, främst från 1945 och framåt.

Mer om Annelie Drakmans forskning

Mer läsning

21/10, 2020: Forskningsprojekt om vetenskapens glädje till Institutionen för kultur och estetik