Annika Berg
Annika Berg är forskare i idéhistoria vid institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Företeelsen är inte ny, det finns många framgångsrika par som har byggt sina karriärer tillsammans genom historien. Annika Berg har forskat om politiska par under 1900-talets första hälft och berättar i programmet om hur jobbsituationen såg ut då mellan en samarbetande man och kvinna.

Godmorgon världen! finns att lyssna på i efterhand på Sveriges radios hemsida.