Texten tar grepp om hur vi har sett på behovet av parker förr och hur nybyggnation och stadsplanering ser ut idag.

”Jag tycker att det är konstigt att man inte kan ta till sig den äldre forskningen som visar att gröna miljöer påverkar hälsan positivt. Det finns ju evidens sedan lång tid tillbaka!” säger Catharina Nolin bland annat i artikeln.

Läs hela texten på Arwidssonstiftelsens webbplats

Catharina Nolin
Catharina Nolin. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Catharina Nolin

Catharina Nolin är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon undervisar i arkitekturhistoria, landskapsarkitektur och kulturarvsstudier, och är ämnesansvarig för Konstvetenskap vid institutionen.

Hennes huvudsakliga forskningsområde är trädgårdshistoria och landskapsplanering under 1800- och 1900-talen, samt landskapsarkitekturens historiografi under samma period.

Mer om Catharina Nolins forskning

5/9, 2019: Catharina Nolin om urbana gröna kulturarvsmiljöer i ny artikel