Anna Dahlgren är redaktör för den bok som planeras för utgivning 2022. Hon och 15 skribenter undersöker svensk fotohistoria från 1800-talets början till idag.

Projektet är brett, exempel på teman är pressfoto, djur- och naturfotografi, digitalt fotografi, amatörfoto, och övervakningsfoto. Anna Dahlgrens eget kapitel handlar om reklam- och modefotografi.

Projektet finansieras av Kungl. Vitterhetsakademien.

Till artikeln på Dagens Nyheters hemsida

Anna Dahlgren
Anna Dahlgren. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Anna Dahlgren

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar på fotografi, visuell kultur, bildstudier, arkiv och digitaliseringsfrågor. Anna Dahlgren arbetar bland annat i två forskningsprojekt som behandlar digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar och politiken kring denna. Mer om Anna Dahlgrens forskning.

Mer läsning

19/5: Anna Dahlgren om fotografi, och om mekanisering och abstrakt konst
19/2: Ny bok om nordisk modefotografi
27/1: Anna Dahlgren får Rettigska priset