Dirk Gindt, professor i teatervetenskap
Dirk Gindt, professor i teatervetenskap.

Tidskriften drivs av International Federation for Theatre Research, världens största teatervetenskapliga organisation.

Det är medlemmarna i tidskriftens redaktionskommitté som bidrar med personliga reflektioner kring hur den pågående krisen påverkar deras vardag och personer verksamma inom scenkonsten. Dessa vykort finns att läsa på IFTR:s webbplats under titeln Postcards from Lockdown.

Dirk Gindt, som vid tiden då restriktionerna infördes befann sig på forskningsvistelse i Montréal, har därifrån skött sin undervisning på distans. Han berättar i texten bland annat om sitt samarbete med Farnaz Arbabi vid Unga Klara. 

Läs Dirk Gindts vykort på IFTR:s hemsida.

Om Dirk Gindt

Dirk Gindt disputerade vid Stockholms universitet 2007 med avhandlingen Playing Activists and Dancing Anarchists: Men and Masculinities in Cultural Performances in Contemporary Sweden. Han forskar på queer teater och performance, samtida och från efterkrigstiden, ur ett internationellt och interkulturellt perspektiv. Han gav ut sin senaste bok tidigare i år, Tennesse Williams in Sweden and France, 1945-1965. Cultural Translations, Sexual Anxieties and Racial Fantasies.

Dirk Gindt är forskningsansvarig för teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han undervisar och handleder studenter på både grund- och avancerad nivå.

Mer om hans forskning.

8/11, 2019: Nytt forskningsprojekt om teater- och performancekulturen bland urfolk i det arktiska